JSA Job Safety Analysis

jsa-job-safety-analysis


 

JSA Job Safety Analysis

 

מדובר בשיטה שהיא חלק מסקר סיכונים,  לאיתור גורמי סיכון, הערכתם והמלצה על מזעור/ביטול רמת הסיכון. דרך שיטה זו מתממשת המדיניות הפרואקטיבית של החברה. חלק מהמדיניות הפרואקטיבית מבוצע זיהוי ראשוני של גורמי סיכון כלליים במחלקות, מבנים, ועיסוקים.

לאחר הזיהוי הראשוני , אחד השלבים המרכזיים הינו ניתוח JSA  אשר מבוצע על-ידי צוות הכולל את ההמנהל, העובד במטלה, אנשי מקצוע נוספים, ממונה הבטיחות מייעץ או מוביל את ההטמעה בתהליך.

בסופו של תהליך, המטרה היא המשך טיפול בכל גורם סיכון במפעל שעל פי הסקר ניתן להמליץ על פעולות מניעה/צמצום הסיכון.

 

שלח פרטים להצעת מחיר בתחום הבטיחות