תוכנית בטיחות לאירוע המוני


 

תכנית בטיחות לארוע המוני

 

לקחים רבים בעולם ולצערנו גם בישראל מחייבים עמידה בדרישות החוק בנושא ארועים המוניים.

אירועים המוניים מתאפיינים בריכוז קהל רב בעלי מאפיינים שונים, תכסית דינמית ועוד.

במסגרת תקן שהוכרז רוכזו דרישות כיבוי אש, משטרה, מד”א, רשויות מקומיות ועוד

לבטיחות כל אדם הנוטל חלק באירוע.

חשוב לשים לב כי התקן משלים ומכין אך יש לפעול לפי דרישות החוק בפריט הרישוי הרלוונטי.

 

שלח פרטים להצעת מחיר בתחום הבטיחות