תוכנית לניהול הבטיחות

 

 %d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa-2_800x564


 

תכנית ניהול הבטיחות

 

דרישת החוק בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) התשע”ג-2013, עוזרות לכל מי שנושא משרה ונושא באחריות לממש ולהטמיע את הבטיחות בארגונו/מפעלו.

החוק דורש כי תכנית לניהול בטיחות, תוכן רק על ידי מי  שיעמוד בדרישות המפורטות בתקנות.

קביעה זו, באה כדי  להבטיח, כי  התפקיד של הכנת תכנית ניהול בטיחות, הדורש ידע מקצועי מעמיק בתחום ניהול הבטיחות, לבדגש ניהול סיכונים ובריאות בתעסוקה, יבוצע בידי  מי שהוכשר לכך.

 

התקנות דורשות קיומה של תכנית ניהולית פרואקטיבית במקום העבודה, כדי למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע, הערכת הסיכונים ולצמצם את הסיכונים ולמלא אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית.

 

התכנית שמה לה לדגש את אחריות תופש/מחזיק במקום העבודה המפעל:

בתקנות נקבעו למחזיק במקום העבודה חובות ברורות הכוללות: הצהרה על מדיניות הבטיחות, אישור התכנית בחתימתו, מינוי אחראים, קביעת לוח זמנים ליישומה של התכנית וביצוע בקרה על יישומה. המחזיק נדרש להחליט לגבי הקצאת משאבים שהוא מקצה ליישומה של התכנית.

 

 

שלח פרטים להצעת מחיר בתחום הבטיחות