קורס בהכנת תוכנית לניהול הבטיחות

%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1-%d7%91%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa


 

קורס הסמכת ממונה בטיחות בהכנת תוכנית לניהול הבטיחות

ממונה הבטיחות שיעברו את הקורס יוכרו “כמכין תוכנית” לפי תקנת ניהול הבטיחות של משרד העבודה.

בין הנושאים הנלמדים:

  • ידע בכתיבת נהלים לפי התקנות
  • ניהול סיכונים
  • היבט משפטי
  • הגורם האנושי
  • חשיפה למזיקים
  • כתיבת תכניות לגורמי סיכון שונים.
  • גיהות תעסוקתית
  • ניהול סיכוני בנייה
  • תרגול מעשי

 

משך הקורס עד 6 ימים ויותר

 

שלח פרטים להצעת מחיר בתחום הבטיחות