קורסים והכשרות INDEX


 • קורס ממונה בטיחות
 • קורס למדריכי גובה
 • קורס בהכנת תוכנית לניהול הבטיחות
 • קורס בטיחות במוסדות חינוך
 • קורס ממונה על הפיצוצים
 • קורס נאמני בטיחות
 • קורס יועץ בטיחות אש למבנים
 • קורס רענון מפעילי מלגזה
 • קורס שינוע חומרים מסוכנים
 • קורס השתלמות בענפית כימיה
 • קורס מדריך מוסמך בבטיחות
 • קורס הכשרת מדריכי בטיחות בעבודה בגובה
 • קורס נאמני בטיחות לעובדי תחזוקה
 • קורס בהובלת חומרים מסוכנים בסיסי
 • קורס עבודה בגובה
 • קורס להכשרת אתתים ועגרונים
 • קורס לממוני בטיחות אש
 • קורס מפקח בכיר
 • השתלמות לממונה בטיחות גז טבעי
 • קורס נאמני איכות הסביבה
 • קורס נאמני בטיחות חקלאות
 • קורס מבקר שנתי מוסמך למטפים ומטלטלין
 • קורס השתלמות ענפית בנייה הנדסית
 • קורס שינוי דפוסי חשיבה והתנהגות
 • קורס הכשרת וועדי בטיחות פנימיים
 • קורס מגישי עזרה ראשונה
 • קורס עורכי מבדקים פנימיים
 • קורס חקירה וניתוח תאונות ואירועים
 • קורס נאמני בטיחות לעובדי שפכים
 • קורס נאמני בטיחות לעובדי מעבדה
 • קורס ניהול סיכונים על פי מטלה JSA
 • קורס נאמני בטיחות למחסנאים
 • קורס הכשרה לבודקים מוסמכים
 • קורס הוטבלת חומרים מסיכנים שלב ג
 • השתלמות ענפית בנייה לממונה בטיחות
 • קורס ניהול בטיחות באירועים המוניים
 • קורס נאמי בטיחות
 • קורס בטיחות בשעת חרום
 • קורס קצין תעבורה
 • קורס מפעילי דוד קיטור ודוד הסקה
 • קורס בטיחות בעבודה בריתוך
 • קורס נגישות
 • קורס נאמני בטיחות לעוסקים בהנדסה רפואית
 • קורס נאמני בטיחות לעובדי מטבח
 • קורס עזרה ראשונה

שלח פרטים להצעת מחיר בתחום הבטיחות