פרוגרמת בטיחות אש

%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%9e%d7%aa-%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a9_800x532


 

פרוגרמת בטיחות אש

פרוגרמת בטיחות אש היא נספח לתוכנית בטיחות אש, היא  נדרשת עבור היתר בניה ואכלוס במתן רישיון לעסקים ומוסדות ציבוריים שתוגש לרשויות כבוי אש וההצלה.

 

פרוגרמת בטיחות אש יכולה לכלול.

 

תיאור הבניין.

מיקום לוחות חשמל.

שרטוטי הגשה לאישור כיבוי אש.

תפוסה של כל קומה.

מיקום ציוד כיבוי אש

סיווג חומרי הבנייה והגימור על פי תגובותיהם בשריפה.

התקנת מערכות גילוי אש ועשן.

סידורי אספקת מים לכיבוי אש

התקנת מערכות גילוי אש ועשן

דרכי מוצא מן הבניין תוך פירוט מרכיביהן העיקריים

מרכיבי דרכי הגישה ורחבת היערכות

עמידות אש של חלקי הבניין השונים ומרכיביו

תאורת חרום ושילוט

סידורי שליטה בעשן

חלוקת הבניין לאגפי אש.

 

 

שלח פרטים להצעת מחיר בתחום הבטיחות