סקר סיכונים

%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d


סקר סיכונים-מפגעים

 

תהליך הזה”ב, שהוא תהליך של איתור גורמי סיכון, הערכת סיכונים ובקרת סיכונים הוא הליבה של כל מה שנקרא ניהול הסיכונים.. ניהול סיכונים הוא טכניקה של קבלת החלטות שמטרתה מזעור/צמצום ואף ביטול הסיכונים בארגון.

 

  1. הגדרת המערכת בה מטפלים (מחלקה, תהליך, מתקן, פעילות מסוימת וכדומה);
  2. זיהוי גורמי הסיכון.
  3. הערכת רמת הסיכון הגלומה בגורמי הסיכון;
  4. קבלת החלטה על מידת הקבילות של הסיכונים שהוערכו: האם הסיכון קביל, ואם לא – קביעת מידת הנחיצות ורמת הדחיפות של הטיפול בו;
  5. קביעת אמצעי מנע למזעור הסיכונים;
  6. יישום אמצעי המנע – כולל מעקב ובקרת ביצוע;
  7. הערכת היעילות של אמצעי המנע שיושמו (האם המטרה של מזעור הצמצום אכן הושגה).

 

המרכיבים העיקריים של תהליך הזה”ב הם:

 

  • זיהוי גורמי סיכון  – פעילויות שמטרתן איתור גורמים העלולים לפגוע באדם או בציוד;
  • הערכת סיכונים– הערכה של מידת הסיכון הגלומה בגורמי סיכון שאותרו בארגון. סיכון מוגדר כשילוב הסתברות לתרחיש מזיק, וחומרת הנזק הצפוי מהתרחיש. תהליך זה מכונה לעיתים ניתוח סיכונים;
  • בקרה או שליטה בסיכונים  – פעולות שמטרתן מזעור הסיכונים לפגיעה באנשים או בציוד בארגון, על-ידי הקטנת ההסתברות לאירוע של תרחישים מזיקים, או על-ידי הקטנת הנזק העלול להיגרם מתרחישים כאלה.

 

שלח פרטים להצעת מחיר בתחום הבטיחות