ממונה בטיחות אירועים המוניים עבר הכשרה יעודית בתחום אירועים המוניים.

ממונה בטיחות אירועים המוניים

ממונה בטיחות אירועים המוניים עבר הכשרה יעודית בתחום אירועים המוניים.
ישראל שופעת בחגים,טכסים,מסיבות,קונצרטים ובאזורים המוניים האלו ישנם סכנות
בטיחות העלולות לפגום בבטיחות האזרחים.

 

שלח פרטים להצעת מחיר בתחום הבטיחות

 

Facebook