ממונה בטיחות מנהל עבודה הינו ממונה בטיחות שמשמש גם בתור מנהל עבודה.