ממונה בטיחות איכות הסביבה

%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%91%d7%94


 

 

ממונה בטיחות איכות הסביבה

ממונה בטיחות איכות הסביבה הינו ממונה בטיחות שקיבל הכשרה מיוחדת בנושאי איכות הסביבה.

כגון: שפכים,טיפול במים,זיהומי קרקעות,סביבת רעש,פסולת מוצקה,אקולוגיה,מחזור פסולת,חומרים מסוכנים,זיהום אויר וחלקיקים.

ממונה בטיחות איכות הסביבה  צריך להיות בקיא בחוקים ותקנות העוסקים באיכות הסביבה.

נושא איכות הסביבה הינו תחום מתפתח הדורש פתרונות למען רווחת הציבור כולו.

 

שלח פרטים להצעת מחיר בתחום הבטיחות