כתיבת נהלי בטיחות

%d7%9b%d7%aa%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa


 

כתיבת נהלים והוראות

כתיבת נוהל נועדה לקבוע דרכי עבודה אחידות המהוות הסכם בין הנהלת הארגון ומיישמי  הנהלים.

מבנה נוהל אחוד מייצר שפה אחידה, ומוודא תשומת לב לכל הנושאים החשובים שיש להתייחס אליהם בעת כתיבת הנוהל, וכן כי נותחו כל התרחישים והערכת הסיכונים כדי להגדיר מקרים ותגובות במצבים חריגים או תנאי קיצון בבטיחות בעבודה בחברה/מפעל

חשוב שהנוהל יכתב בשפה ברורה ויוטמע בכל הרמות המעורבות.

מבנה עקרוני מוצע לכתיבת נוהל:

 

 

  • כותרת
  • מבוא
  • מהות
  • מסמכים ישימים
  • הגדרות
  • שיטה
  • אחריות
  • נספחים

 

נהלים חשובים בבטיחות בעבודה:

נוהל איתור וסילוק מפגעים, נוהל דווח תאונת עבודה, נוהל הכנסת אמצעי/חומר חדש/שינוי תהליך ועוד.

 

שלח פרטים להצעת מחיר בתחום הבטיחות