השתלמות ענפית בנייה לממונה בטיחות

%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%a0%d7%a4%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f_800x444


 

השתלמות ענפית בנייה לממונה בטיחות

ענף הבנייה נחשב לתחום רווי סכנות בו תאונות עבודה מתרחשות באופן כמעט יומי.

תחום זה סופג אבדות בנפש ונזקים כלכליים אדירים. כתוצאה מאי שימוש בציוד מיגון אישי כגון רתמות עבודה בגובה, קווי חיים.

ענף הבנייה דורש התמחות ממוקדת בנושא הבטיחות  .

מטרת הקורס היא להכשיר את הממונה בטיחות והכנתו בעמידה בדרישות הסמכתו כממונה בטיחות בענף הבנייה והבנייה ההנדסית לפי תקנות הפיקוח על העבודה תשנ”ו 1996.

 

חלק מהנושאים הנלמדים.

 

הבנת נושאי בנייה כלליים.

נושאי בנייה ייחודיים.

מכונות ייחודיות בבניה.

עגורנים ועגורנים.

גגות שבירים ותלולים.

סוגי תאונות עבודה בבניה ובניה הנדסית.

חוק תכנון ובניה .

גהות בנושא הבנייה.

לימוד תקנות ציוד מגן אישי.

הפנקס הכללי בבניה.

הכנת תכנית ארגון בטיחותי של אתר בניה.

תרגול ניסוח תכנית ארגון אתר בניה

מבחני ביניים וסיום.

שלח פרטים להצעת מחיר בתחום הבטיחות