הדרכת בטיחות עובדי קבלן


 

הדרכת בטיחות עובדי קבלן

ברגע שקבלן נכנס לשטח המפעל יש להתייחס אליו כעובד שלך;
לכן, ביחד עם ממונה הבטיחות ומנהל העבודה הקבלן יעבור:

 • הסבר מפורט לגבי העבודה שעליו לבצע.
 • יוודא שהוא מכיר היטב את השיטות לביצוע העבודה.
 • יוודא שהעובדים בקיאים בסיכונים הנוגעים לביצוע העבודה ושהם נוקטים בכל הדרכים למניעתם תוך התייחסות ל:
  • ציוד
  • סביבת העבודה
  • תהליך העבודה
  • פועל בהתאם לנהלים והוראות הבטיחות הקיימות, כולל שימוש בציוד מגן אישי כמפורט בתקנות.

שלח פרטים להצעת מחיר בתחום הבטיחות