הדרכת בטיחות עובדים בלייזר

 

עבודה עם לייזר מכילה סיכונים בטיחותיים. ממונה בטיחות לייזר, ותקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר)

ותקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ”ט – 1999 נותנים מענה

לסוגיית המידע, ומחייבות את המעביד לספק לעובדים הדרכה בדבר הסיכונים הקיימים בתחום

 

עבודתם, ולוודא שההדרכה שניתנה לעובדים הובנה על ידם כראוי, וכי הם פועלים על פיה

 

שלח פרטים להצעת מחיר בתחום הבטיחות