הדרכת בטיחות אדם כשיר

%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%9b%d7%a9%d7%99%d7%a8


 

הדרכת “אדם כשיר”

“אדם כשיר” מופיע בפקודת הבטיחות –  ניתן למנות “אדם כשיר” רק לאחר שהוכשר במידה מספקת לעבודה ספציפית שעליו לבצע, זאת כאשר הוא מכיר היטב את מגוון הסיכונים הנובעים מהפעילות הנ”ל.

מה תופס המפעל רוצה להשיג דרך מינוי והדרכתו של אדם כשיר:

 

  • “האדם הכשיר” לא יבצע פעולות במכונות אם אינו מכיר אותם ואת הסיכונים הבטיחותיים הנובעים מביצועיהם.
  • הכרת הוראות היצרן – בהנחיות היצרן הנוגעות לטיפול הפעלה ואחזקה של מכונות וציוד.
  • השפעה על עובדים – בעת ביצוע עבודה כאשר המגן אינו במקומו עליו לוודא שלעובדים אחרים לא תהיה גישה ל”איזור המסוכן”.
  • הסרת המיגון תהיה במקומות הנדרשים בלבד וזאת רק במידה ואין דרך אחרת לביצוע העבודה.
  • האישור הוא לטובת מכונה ספציפית לעבודה / פעילות ספציפית המוגבלת בזמן.
  • פיקוח מנהל ובדיקת ההכשרה, הידע והניסיון שיש לעובד בעבודה על המכונה הספציפית.

שלח פרטים להצעת מחיר בתחום הבטיחות