הדרכת בטיחות בגובה

%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%92%d7%95%d7%91%d7%94


 

 

הדרכת בטיחות עבודה בגובה

 

תקנות הבטיחות, עבודה בגובה 2007, מציינות כי כל מבצע עבודה בגובה, חייב להדריך את עובדיו לביצוע עבודה בגובה באמצעות מדריך לעבודה בגובה הרשום במרשם המינהל  וכן לספק לו את כל הציוד הנדרש לביצוע העבודה כשהוא במצב תקין ומותאם לעובד.

בסיום ההדרכה, מקבל העובד אישור המעיד על ההדרכה חתום בידי העובד המאשר את ביצוע ההדרכה והמדריך.  באישור זה רשומים תוקף המינוי ותחומי העבודה  בגובה המותרות לאותו עובד.

 

תחומי עבודה בגובה שבהם ההדרכה מבוצעת על ידי מדריך לעבודה בגובה על פי תכנית מובנית של משרד הכלכלה.

  1. עבודה על סולמות
  2. עבודה מתוך סלים להרמת אדם
  3. עבודה מתוך במות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים
  4. עבודה בתוך מקום מוקף
  5. עבודה מעל לפיגומים נייחים
  6. עבודה מעל גגות
  7. עבודה מעל מבנה קונסטרוקציה
  8. טיפול בעצים וגיזומם .
  9. הקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגברה.

שלח פרטים להצעת מחיר בתחום הבטיחות