בטיחות-תרומה לקהילה

 

במדינת ישראל נהרגים בכל שנה מאות בני אדם מכל הלאומים והמגזרים, בגלל חוסר בקיאות בנושאי בטיחות, רבות מהן מתרחשות במקומות העבודה  בתחום הציבורי והפרטי. נראה שהגופים האחראיים לא דואגים להפקת לקחים מהירה ולאכיפה בלתי מתפשרת בנושא הבטיחות. גם במגזר השלישי,עמותות וארגונים עקב קבלת תקציבים נמוכים אשר גורמים להחלשת המודעות לבטיחות.

כחלק מתרומתנו לקהילה , נתרום את הידע והניסיון שלנו בהדרכות בטיחות,יעוץ בטיחות, לשכבות החלשות וללא הבדלי רקע מבחינה מגדרית,דתית,לאומית וזאת כחלק מאוריינטציה חברתית של סיוע לזולת במניעת תאונות עבודה המשאירות יתומים.