בטיחות באירועים המוניים

 

%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d_800x531

 

בטיחות בארועים המוניים

 

 • למדינות בעולם נסיון רב באסונות המוניים. לכן כשמדובר בבטיחות בארועים המוניים מדובר בתהליך מובנה של סדר פעולות קבוע ומחייב את כל הגורמים הנוגעים להפקה וניהול אירוע המוני/ חד פעמי והכל תוך הערכת מצב, התחשבות בגורמי סיכון, שילוב בעלי מקצוע בתהליך, קביעת מנהלים אחראים לתחומי ההפקה והבטיחות בניהול האירוע.
 • לטובת מימוש וקיום הבטיחות בארועים המוניים קיימים מספר חוקים ותקן ישראלי (תקן וולנטרי) שמהווים נר לרגלי ממונה הבטיחות המכין תכנית בטיחות לארוע המוני.

 

עיקרי נושאים בתכנית:

 

  • תיאור האירוע.
  • פירוט המתקנים שיבנו באתר.
  • סידורי כיבוי אש נדרשים והאחראי עליהם.
  • סידורי אבטחה נדרשים, מספר מאבטחים והאחראי עליהם.
  • סדרנות ושיטור, מספרי סדרנים ושוטרים בשכר.
  • מתקני תברואה שיוקמו באתר על פי מספר המשתתפים.
  • היקף המשתתפים באירוע.
  • פירוט מתקני המזון וסוגי המזון והשתייה שינתנו באתר והממונה עליהם.
  • לוחות זמנים להקמת האתר ומועדי הביקורות הנדרשות ע”י גורמי הרישוי.
  • אנרגיה -מתקני החשמל שיוקמו באתר ואמצעי הבטיחות בהם.
  • גידור, שערים, מחסומים, מחסומי לחץ ויציאות חירום.
  • פינוי רפואי נדרש ומתוכנן.
  • מוקדי בקרה ושליטה.
  • קשר באתר.
  • מערכות הגברה ושליטה.
  • דרכי גישה ומילוט.
  • חניונים  וסידורי חניה.
  • נגישות ומתקנים לנכים ואנשים מוגבלי תנועה.
  • אקוסטיקה ומניעת מטרדי רעש.

 

 

שלח פרטים להצעת מחיר בתחום הבטיחות