בודק מטפי כיבוי אש

%d7%91%d7%95%d7%93%d7%a7-%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%99-%d7%9b%d7%99%d7%91%d7%95%d7%99-%d7%90%d7%a9


 

מבקרי מטפים ותחזוקאי מטפים

 

דרישות החוק תקן ישראלי ת”י 129 חלק1 קובע פעולות תחזוקה, בדיקות כלליות של המטפים ובהליך הדיווח בבקרה השוטפת של ציוד כיבוי אש מסוג מטפים.
התקן מגדיר את תחומי האחריות של מאחזק המטפים המוסמך ואת תפקידי שירות התחזוקה המורשה לביצוע עבודות התחזוקה ושבמסגרתו מועסק התחזוקאי המוסמך, כלומר לא כל אחד יכול לעסוק בבטיחות באש בכלל ובוודאי לא באחזקה של מטפי כיבוי.

 

חשוב לדעת:

לידיעת מבקרי מטפים ותחזוקאי מטפים, הרשות הארצית לכבאות והצלה פועלת לשינוי תקן ישראלי 129 חלק 1 כך שתבוטל החובה לביצוע בדיקת מטפים שנתית. כמו כן, החל מה-1 בינואר 2017, הרשות הארצית לכבאות והצלה תעניק תעודות הסמכה רק למי שעבר הכשרה ושמירת כשירות במוסד מוכר.

שלח פרטים להצעת מחיר בתחום הבטיחות