בודק בטיחות מוסמך למתקני הרמה


 בודק מוסמך למתקן הרמה ולאביזר הרמה

בחלק לא מבוטל בכלל תחומי העבודה(תעשיה, בניה ועוד) קיימים מתקנים ואביזרי הרמה.

כדי למנוע תקלות נקבעו בחוק דרישות לבדיקות של גורם מוסמך.

מכונת הרמה נדרשת לבדיקה על ידי בודק מוסמך לפני הפעלתה ולאחר מכן בתדירות שלא פחות מ-14 חודשים. בודק מוסמך רשאי לקבוע בדיקה בתדירות גבוה יותר אם השתכנע כי מצב מכונת ההרמה מפאת גילה או שחיקתה במהלך השנים גבוהה במיוחד ומחייבת מעקב על מנת למנוע כשלים אפשריים במהלך עבודתה.

 

חשוב לשים לב, שקיימים מספר מתקני הרמה להם נדרשת בדיקה בתדירות גבוהה יותר שנקבעה בתקנות ובמקרים אלה בתדירות של אחת ל-6 חודשים. המדובר על מכונות הרמה, הנמצאות דרך באתרי בניה בה שחיקת המכונות מואצת.

 

אביזרי הרמה לצורך הנפת המטענים נעשה שימוש באבזרי הרמה איתם ניתן לחבר/לקשור את המטען למכונת ההרמה ולפיכך קיים מגוון רחב ביותר של אבזרי הרמה המותאמים לאופי העבודה המבוצעת, החל מקורות הרמה, מענבים, סגירים (שאקלים), רצועות הרמה, ועוד.
אבזרי ההרמה נשחקים במהירות רבה,  מאחר ומועברים ממכונת הרמה אחת לשניה וכי אביזר ההרמה אינו מצויד במנגנוני בטיחות, נדרשת בדיקה של אבזרי ההרמה בתדירות של אחת ל-6 חודשים.

שלח פרטים להצעת מחיר בתחום הבטיחות