בודק גז מוסמך

 

בדיקת מערכת גז

אחרי נסיון העבר בו התפוצצו דירות ונפגעו אנשים חשוב להדגיש את החשיבות של דרישות החוק והתקן במיוחד כי רק מתקין גז מוסמך רשאי להתקין מתקן גז, לערוך שינוי במערכת גז קיימת, להתקין מכשיר צורך גז ולעשות כל עבודה הקשורה במכשיר זה.

בהתאם לתקן, יש לערוך בדיקת בטיחות תקופתית למערכת הגז:
– בדיקה כוללת למערכת אחת ל 5 שנים.
– בדיקמת מערכות מחממי מים מידיים לצריכה ותנורים להסקה תיערך בהתאם המכשיר – אחת לשנה או אחת לחמש שנים בהתאמה.

 

שלח פרטים להצעת מחיר בתחום הבטיחות