איתור נזילות


איתור נזילות

איתור נזילות  מתבצע עי מצלמת אינפרה רד  בכך

מאפשרת עבודה  “סטרילית” ללא צורך בשבירת קירות או פירוקים.

המצלמה מאפשר הינעלות והתמקדות במקור הנזילה. וכך למנוע מראש התפשטות הרטיבות

ומניעת נזקים בעוד מעוד.

הנזילות מתרחשות עקב

  • ריתוך צנרת לקוי
  • התקנה לא נכונה של צנרת
  • פגמים באטמים
  • פגיעה עקב קידוחים
  • שורשי עצים
  • חדירת מי גשמים
  • קורוזיה

שלח פרטים להצעת מחיר בתחום הבטיחות