בטיחות פח אשפה והיגיינה

 

פח אשפה הינו מקום רווי חיידקים, המושך טפילים וחרקים, ועלול לגרום לפציעות וחתכים, אם לא נסתכל בעת הטיפול בפח (למשל, פחיות פתוחות, זכוכית שבורה ועוד).

לכן רצוי לזרוק בכל יום את פח האשפה, לשטוף אותו פעם בשבוע ,ניתן גם לרסס או לשים אקונומיקה על מנת לעקר אותו.