%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d_800x531


 

בטיחות רכיבה על אופניים
רכיבה על אופניים היא פעילות מהנה ובריאה, זוגם דרךעם עלות נמוכה כדי להגיע ממקום למקום אך לפני שאתה יוצא על אופניים, מומלץ ללמוד את הכללים של הכביש, ציוד נלווה ועצות בטיחות לרוכבים.

 

  • הינך חייב לציית לכל חוקי התנועה, יש לך את אותן זכויות וחובות כמו כל משתמשי הדרך.
  • שים לב לטעות נפוצה – האופניים לא יועדו לשאת נוסעים – נועד רק עבור אדם אחד.
  • שים לב לתמרורים האוסרים כניסה/רכיבה על אופניים כגון דרך מהירה וכו'.
  • רכיבת ילדים – אחריות הורים לוודא קסדה והגנה על איברי הילד בעת נפילה כמו גם נראות למרחוק ביום ובלילה.
  • החלפתם אופניים? הורדתם לילד גלגלי עזר? מזל טוב! תשומת לבכם לאופניים מותאמים לכם, שאתם יכולים לשלוט בהם וילדכם תחת פיקוח במיוחד לאור השינויים.
  • הצטיידו במים ומזון אנרגטי (המפתח הוא ליטר מים לשעת רכיבה בקצב בינוני ומעלה).
  • ציוד עזר חשוב – משאבה, פנימית חליפית, כפות להחלפת פנימית, פלייר לרוכבי אופניים, ויש אפילו שלוקחים מדבקה עם דבק לתקר… לרוכבים המתקדמים מומלץ אוזן חליפית, חוליה חליפית ומפתחות מתאימים ועוד.